Цели на проекта:

Повишаване на професионалните компетенции на преподавателите

Въвеждане на иновативни методи на преподаване.
Придобиване на качествени управленски и професионални знания и умения при учениците от специалностите: „Ветеринарен техник“ и „Ветеринарен лаборант“